logo

09 sierpnia 2015

Zawarcie umów leasingu 32 sztuk autobusów

W dniu 06.08.2015 roku ETF-L ENERGO-UTECH S.A. zawarła ze spółką Europa Express City Sp. z o.o. dwie umowy leasingu, których przedmiotem są 32 sztuki autobusów miejskich niskowejściowych o łącznej wartość prawie 19.000.000,00 zł netto.

Autobusy zostaną wykorzystane do świadczenia usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach nadzorowanych przez Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie, tj. na terenie m.st. Warszawa i gmin podmiejskich.